TV ANCHOR
 
 NEWS CHANNEL
AAMIR RIZVI
 
alok raja
 
ASHWINI MISHRA
ASIM MISHRA
 
CHANDRA SHEKHAR JOSHI
HIMANSHU TIWARI
 
MANOJ TIBREWAL AAKASH
NADEEM ANSARI
 
NIKHIL KUMAR SINGH
SARFARAJ SAIFI
 

Copyright @ 2019.